Linke më të përdorura

REGJISTRI I KERKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2018
           
Nr. Rendor(1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1 25.01.2018 kerkohet informacion ne interes te hetimit 31.01.2018 perfunduar 0
2 29.01.2019 marrje prove dhe informacioni - gjykata e rrethit gjyqesor tirane 19.02.2019 perfunduar 0
3 26.03.2018 kerkese per informacion 04.04.2018 perfunduar 0
4 03.04.2018 shkrese 05.04.2018 perfunduar 0
5 06.06.2018 kerkese 25.06.2018 perfunduar 0
6 05.07.2018 Kerkese per informacion 23.07.2018 perfunduar 0
7 25.07.2018 Kerkese per informacion 06.08.2018 perfunduar  
8 26.07.2018 Kerkese  26.09.2018 perfunduar 0
9 01.10.2018 Kerkojme kartele spitalore pacienti 04.10.2018 perfunduar 0
10 02.10.2018 Kerkojme informacion 4.10.2018 perfunduar 0
11 02.11.2018 Kerkim informacioni 05.11.2018 perfunduar 0
12 05.11.2018 Kerkese 13.11.2018 perfunduar 0
13 13.11.2018 Kerkojme kartelen klinike 15.11.2018 perfunduar 0
KREU HISTORIKU SHERBIMET TONA GALERITE E FOTOVE LAJME DHE EVENTE KESHILLA KONTAKTONI
 
  • Foto
    Tel:00355 42 222 609
Tel:00355 42 225 516
 
  • Video