Linke më të përdorura

Ekzaminimet që kryen në Laboratorin Cito-Histo-Patologjik janë si më poshtë

  • Parent Category: ROOT
  • Written by Geraldina
  • Published in Laboratoret

Ekzaminimet që kryen në Laboratorin Cito-Histo-Patologjik janë si më poshtë:
Citologji të traktit genital femëror
a. PAP-testi (citologjia vaginale)
b. Punksion citologjik
c. Citologji nga të gjitha cerozat, cistet dhe kavitetet
Biopsi të traktit genital femeror
a. Të vulvës: kiste, inflamacione, tumore
b. Të vagines: kiste, inflamacione, tumore
c. Coli uteri: patologji inflamatore, displazite, tumore beninje dhe malinje, LEEP, amputime etj.
d. Uterusi: Patologji inflamatore, kyretazhe për patologji të ndryshme, histereoskopi, histerektomite, laparatomi, punksion biopsie etj
e. Ovaret: punksion biopsi, patologji inflamatore, kiste, cistoma, tumore malinje etj
f. Tubat: Inflamacione, gravidance, nodozitete, kiste, patologji tumorale beninje dhe malinje etj
g. Të gjitha bipsitë obstetrikale: placente, kordon, uterus per patologjite amtare, te fetusit etj
h. Biopsi të lëkurës dhe nënshtresat e saj: endometriozat, granulomat, inflamacione të ndryshme, nevuset etj
Deri më sot janë bërë edhe biopsitë e marra nga glandula mame.
Laboratori cito-histo-patologjisë për 12 vjet rrjesht i është përgjigjur cdo kërkese të këtij materniteti dhe maternitetit tjetër edhe pse në disa raste jasht sferës për te cilin u krijua.