Linke më të përdorura

  • Parent Category: Programi i transparences
  • Written by Geraldina
  • Published in Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve në SUOGJ"Mbretërsha Geraldinë"

 

REGJISTRI I KERKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2019
           
Nr. Rendor(1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1 nr. 25 prot. dt.09.01.2019 Kerkese per informacion nr. 25/2 prot.dt.17.01.2019 perfunduar 0
2 nr. 41 prot. dt.11.01.2019 Kerkohet dokumentacion per gjykim nr. 41/1 prot. dt.17.01.2019 perfunduar 0
3 nr. 72 prot. dt.18.01.2019 Kerkese per pajisje me dokumentacion nr. 83 prot. dt.22.01.2019 perfunduar 0
4 nr.181 prot. dt.31.01.2019 Kerkese nr.181/1 prot. dt.05.02.2019 perfunduar 0
5 nr.254 prot. dt.14.02.2019 Kerkese per informacion nr.254/1 prot. dt.19.02.2019 perfunduar 0
6 nr.258 prot. dt.15.02.2019 Kerkese nr.258/1 prot. dt.25.02.2019 perfunduar 0
7 nr.325 prot. dt.06. 03.2019 Kerkese per informacion nr.325/1 prot. dt.08.03.2019 perfunduar 0
8 nr.354 prot. dt.19.03.2019 Kerkese nr.354/1 prot. dt.25.03.2019 perfunduar 0