Linke më të përdorura

  • Parent Category: Programi i transparences
  • Written by Geraldina
  • Published in Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve në SUOGJ"Mbretërsha Geraldinë"
 REGJISTRI I KERKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2017
           
Nr. Rendor(1) Data e regjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes(4) Statusi i kërkesës (5) Tarifa (6)
1 04.01.2017 Kerkese  13.01.2017 perfunduar 0
2 20.01.2017 Kerkese per informacion 23.01.2017 perfunduar 0
3 27.01.2017 Kerkese 03.02.2017 perfunduar 0
4 30.01.2017 Kerkese 30.01.2017 perfunduar 0
5 09.03.2017 Kerkese per pajisje me Dublikate Certifikate Lindje 17.03.2017 perfunduar 0
6 04.05.2019 Kerkojme informacion 04.05.2017 perfunduar 0
7 18.05.2017 Kerkese 25.05.2017 perfunduar 0
8 17.07.2017 Kerkese per informacion 24.07.2017 perfunduar 0
9 20.07.2017 Kerkese per informacion 21.07.2017 perfunduar 0
10 31.08.2017 Kerkojme informacion 05.09.2017 perfunduar 0
11 13.09.2017 Kerkese 20.09.2017 perfunduar 0
12 28.09.2017 Kerkese 04.10.2017 perfunduar 0
13 17.10.2017 Kerkojme informacion 27.10.2017 perfunduar 0
14 09.11.2017 Kerkese 20.11.2017 perfunduar 0
15 16.11.2017 Kerkojme te dhena 20.11.2017 perfunduar 0